Osiągnięcia starożytnych Rzymian (NOWA)

Osiągnięcia starożytnych Rzymian (NOWA)

Uczeń/uczennica:

• zna postaci: Galeon, Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz, Mecenas oraz poprawnie posługuje się terminami: mozaika, Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana, mecenas,

• rozumie i ocenia osiągnięcia starożytnych Rzymian, ich zależność od wpływów kultury greckiej oraz wskazuje ich wpływ na współczesną cywilizację,

• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, dokonywać selekcji, analizy i interpretacji pozyskanych informacji,

• potrafi zaprezentować własne stanowisko w formie krótkiej wypowiedzi oraz współpracować w grupie.

Przedmiot:

historia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Hanna Skrzek

ZSO nr 29 w Kielcach

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}