Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu” NOWA

Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu” NOWA

Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”- ustalenie kolejności wydarzeń, zasady pisowni tytułów w cudzysłowie.

Czas trwania zajęć: 60 minut

Temat kompleksowy „Nasze lektury”

Temat lekcji: Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”- ustalenie kolejności wydarzeń, zasady pisowni tytułów w cudzysłowie.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z treścią i morałem baśni,
 • utrwalenie pisowni wielką literą,
 • gromadzenie słownictwa wokół podanego tematu,
 • doskonalenie techniki pisania,
 • zachęcanie do naśladowania pozytywnych zachowań bohaterów lektur.

Cele operacyjne, uczeń/uczennica:

 • słucha w skupieniu utworu literackiego;
 • formułuje wypowiedzi całym zdaniem;
 • odróżnia prawdę od fikcji;
 • stosuje w praktyce pisownię wielka literą tytułów, imion i nazwisk;
 • gromadzi słownictwo wokół podanego tematu;
 • przepisuje tekst z tablicy;
 • naśladuje pozytywne zachowania bohaterów lektur,
 • udziela odpowiedzi na zadawane pytania;
 • układa z rozsypanych wyrazów morały.

Aktualizacja lekcji przygotowanej w starszej wersji programu.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Izoletta Bitkowska (figbit@vp.pl)

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}