Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”- ustalenie kolejności wydarzeń, zasady pisowni tytułów w cudzysłowie

Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”- ustalenie kolejności wydarzeń, zasady pisowni tytułów w cudzysłowie

Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”- ustalenie kolejności wydarzeń, zasady pisowni tytułów w cudzysłowie

Czas trwania zajęć: 60 minut

Temat kompleksowy „Nasze lektury”

Temat lekcji: Omówienie baśni „Księżniczka na ziarnku grochu”- ustalenie kolejności wydarzeń, zasady pisowni tytułów w cudzysłowie.

Cele ogólne:

– zapoznanie uczniów z treścią i morałem baśni,

-utrwalenie pisowni wielką literą,

-gromadzenie słownictwa wokół podanego tematu;

-doskonalenie techniki pisania

-zachęcanie do naśladowania pozytywnych zachowań bohaterów lektur

Cele operacyjne, uczeń:

-słucha w skupieniu utworu literackiego;

-formułuje wypowiedzi całym zdaniem;

-odróżnia prawdę od fikcji;

-stosuje w praktyce pisownię wielka literą tytułów, imion i nazwisk;

-gromadzi słownictwo wokół podanego tematu;

-przepisuje tekst z tablicy;

-naśladuje pozytywne zachowania bohaterów lektur,

-udziela odpowiedzi na zadawane pytania,

-układa z rozsypanych wyrazów morały

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny -> Klasa 3

 
Udostępnił:

Agnieszka Wiśniewska

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}