Odmienne i nieodmienne części mowy

Odmienne i nieodmienne części mowy

Lekcja powtórzeniowa o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy dla uczniów VII klasy – tematem przewodnim jest “Świtezianka” Adama Mickiewicza.

Uczniowie:

  • wskazują odmienne i nieodmienne części mowy (rzeczownik, czasownik, liczebnik, przymiotnik, zaimek, przysłówek, spójnik, przyimek, partykuła, wykrzyknik),
  • określają części mowy,
  • określają formę rzeczowników w wypowiedzeniach,
  • odpowiadają na pytania (quiz “Pokaz gier”).

Przedmiot:

język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Magdalena Krupińska

konsultantka edukacyjna SMART

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}