Odkrycia i wynalazki

Odkrycia i wynalazki

Odkrycia i wynalazki

Cele:

uczeń/uczennica:

  • zna znaczenie powietrza,
  • wymienia cechy charakterystyczne prostokąta i kwadratu,
  • rozumie treść zadania tekstowego,
  • nazywa i rozpoznaje figury geometryczne.

Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny -> Klasa 3

Udostępniła:

Małgorzata Kostecka (wp1@wp.pl)

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}