Nowa religia – islam NOWA

Nowa religia – islam NOWA

Cele lekcji:

 • wdrażanie uczniów do rozpoznawania różnych symboli religijnych,
 • zapoznanie uczniów z założeniami religii islamu i związanymi z nią pojęciami,
 • uświadomienie uczniom wkładu kultury arabskiej do kultury europejskiej,
 • kształtowanie umiejętności  korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Po zakończonych zajęciach uczeń/uczennica:

 • zna pojęcia: islam, Koran, muzułmanin, meczet, minaret, Mekka, Półwysep Arabski,
 • wie kim był Mahomet,
 • potrafi zaznaczyć na taśmie czasu rok, w którym narodził się islam,
 • prawidłowo operuje pojęciami poznanymi w trakcie lekcji,
 • wskazuje na mapie Mekkę,
 • rozróżnia symbole religijne.
W lekcji wykorzystano między innymi:
 • grę „Supersortowanie”.

Przedmiot:

historia

Poziom:

III etap edukacyjny

Udostępniła:

Urszula Rogalska, Aneta Sadowska (odwrocie@o2.pl)

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}