Poznajemy najstarsze miasta Polski (NOWA)

Poznajemy najstarsze miasta Polski (NOWA)

Cel ogólny:

– poznanie najstarszych miast Polski

Cele szczegółowe:

– umiejętność określenia administracyjnego i geograficznego położenia miast Polski

– wyjaśnienie znaczeń słów: miasto, zabytek

– uświadomienie znaczenia zabytków dla miast

WIADOMOŚCI

Uczeń:

• określa definicję miasta i zabytku

• wskazuje najstarsze miasta Polski

• wyjaśnia dlaczego Kalisz jest najstarszym miastem Polski

• wyjaśnia, gdzie i dlaczego budowano miasta

UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

• klasyfikuje informacje o miastach leżących nad rzekami

• wymyśla zagadkę o Warszawie

• ocenia, które miasto jest najważniejsze

Metody: podające, aktywizujące

Formy: praca w grupie, praca zbiorowa

Środki dydaktyczne: atlasy geograficzne Polski

Przedmiot:

przyroda, biologia

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Małgorzata Krysztopolska

Szkoła Podstawowa w Rużu

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}