My home NOWA

My home NOWA

Lekcja języka angielskiego dla IV klasy szkoły podstawowej, powtórzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału „My Home”.

Cele lekcji:

Uczeń/uczennica:

 • zna nazwy pomieszczeń w domu,
 • opisuje położenie przedmiotów na obrazku,
 • zadaje pytania o położenie przedmiotów na obrazku,
 • zna kolejność przymiotników przed rzeczownikiem,
 • układa wyrazy i zdania z rozsypanki,
 • prowadzi dialog w oparciu o wzór,
 • uzupełnia luki w zdaniach,
 • prezentuje obrazek swojego pokoju,
 • czyta ze zrozumieniem,
 • jest aktywny,
 • potrafi współpracować,
 • dokonuje samooceny.

Treści kształcenia z podstawy: proszenie o informacje, przedstawianie się, podawanie adresu, opisywanie miejsc, współdziałanie w grupie, dokonywanie samooceny, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem.

Metody: pokaz, rozmowa, opowiadanie, czytanie, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne.

Formy: praca z całą grupą, w parach, indywidualnie.

Środki dydaktyczne: ilustracje dzieci, tablica interaktywna, podręcznik.

Literatura: Podstawa programowa, podręcznik „Steps In English 1” str. 35.

Przedmiot:

język obcy nowożytny (język angielski)

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Emilia Hoffman

Zespół Szkół w Baruchowie Szkoła Podstawowa

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}