Miłość silniejsza niż śmierć. Wspomnienia cierpiącego ojca w Trenie VIII. (NOWA)

Miłość silniejsza niż śmierć. Wspomnienia cierpiącego ojca w Trenie VIII. (NOWA)

Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (edycja II).

Lekcja dotyczy analizy i interpretacji Trenu VIII Jana Kochanowskiego z uwzględnieniem biografii poety, obrazów korespondujących z tekstem. Uczniowie dokonują przekładu intersemiotycznego utworu.

Cele

Uczeń/uczennica:

  • rozróżnia pojęcia: epitafium, nekrolog, klepsydra, tren,
  • rozumie główna zasadę konstrukcji Trenu VIII,
  • potrafi wskazać środki poetyckie w utworze.
  • rozpoznaje topos teatru świata w różnych tekstach kultury.

Przedmiot:

język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Anna Rynkiewicz (annapg19@gmail.com)

Publiczne Gimnazjum Nr 19 Sportowe w Białymstoku

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}