Mikołajkowa niespodzianka NOWA

Mikołajkowa niespodzianka NOWA

Cele lekcji w j. uczniów:

 • zapoznamy się z postacią świętego Mikołaja,
 • porozmawiamy o prezentach,
 • pobawimy się przy muzyce,
 • rozwiążemy różne zadania,
 • narysujemy wymarzony prezent,
 • dokonamy oceny swojej pracy.

Cele operacyjne:
Wiadomości – uczeń/uczennica:

 • zna zwyczaj mikołajkowy i wie kiedy jest obchodzony,
 • zna zasady pisowni wyrazów z rz,
 • rozumie treść zadania tekstowego.

Umiejętności – uczeń/uczennica:

 • wypowiada się na temat zwyczaju obdarowywania dzieci przez świętego Mikołaja,
 • stosuje zasady pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach,
 • uważnie słucha wypowiedzi,
 • rozumie tekst i wyciąga wnioski,
 • udziela odpowiedzi związane z tekstem,
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie 30,
 • dokonuje analizy i syntezy treści zadania,
 • rozwiązuje zadania złożone,
 • podejmuje działalność twórczą.

Postawy – uczeń/uczennica:

 • ma potrzebę zdobywania wiedzy i dzielenia się z nią,
 • jest aktywny/a,
 • dokonuje samooceny.

Aktualizacja lekcji przygotowanej w starszej wersji programu.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Małgorzata Komorowska (wp@wp.pl)

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}