Program SMART Exemplary Educator (SEE)

Jest to międzynarodowy projekt promujący nauczycieli, których innowacyjne wykorzystanie produktów SMART pomaga poprawić wyniki nauczania. Polska nazwa programu Lider Edukacji Interaktywnej SMART.

Program Lider Edukacji Interaktywnej SMART w Polsce

Rozpoczęcie programu w Polsce nastąpiło w styczniu 2012 roku. Z pośród przedstawionych wniosków komisja wybrała 5 osób. Jedna z nich została zaproszona na światowe spotkanie Liderów do Kanady. To wielkie wyróżnienie dla Liderów i dla Polski.

W roku 2013 do tego grona dołączyło jeszcze trzech nauczycieli, zaś w 2014 jeden.

W chwili obecnej jest 9 liderów i największą grupę w śród nich stanowią nauczycieli języka polskiego.

Nasi Liderzy Edukacji Interaktywnej SMART i ich wizytówki:

Co zrobić, aby zostać Liderem Edukacji Interaktywnej SMART?

Na chwilę obecną zakończył się już nabór do programu. Kolejna edycja rozpocznie się prawdopodobnie w 2017 roku i wtedy zapraszamy wszystkich wykorzystujących produkty SMART w innowacyjny sposób oraz mających potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i dokonaniami z innymi nauczycielami.
Podczas ostatniej akcji rekrutacyjnej, w naszym kraju, wyłanianie kandydatów odbywało się poprzez otwarte zaproszenie zamieszczone na naszej stronie internetowej. Wszyscy chętni nauczyciele zostali poproszeni o wypełnienie specjalnej ankiety, która została sprawdzona przez menedżerów programu SEE i oni podjęli decyzje o zakwalifikowaniu wybranych kandydatów do programu.
Image module

Główne korzyści dla Liderów Edukacji Interaktywnej SMART (SEE):

 • posługiwanie się logo SMART SEE i oficjalny certyfikat
 • dostęp do Gold Star SEE Platform, który pozwala na zdobywanie nagród (PD, produktów i materiałów marketingowych) zgodnie z liczbą punktów za ukończenie zadań
 • specjalne oferty rozwoju zawodowego
 • szansa na uczestniczenia w SMART Exemplary Educators Global Summit lub w imprezie podobnego typu
 • udział w projektach współpracy
 • członkostwo w globalnej sieci
 • udział w beta testach i pilotażach
 • promocja w publikacjach SMART
 • dostęp do społeczności SEE
 • platforma Gold Star SEE
 • Google+ SEE Community