Liryka, liryka, tkliwa dynamika

Liryka, liryka, tkliwa dynamika

Lekcja dla uczniów 7. klasy szkoły podstawowej. Piosenka Grzegorza Turnaua “Liryka, liryka, tkliwa dynamika” do słów K. I. Gałczyńskiego jest pretekstem do rozmowy o liryce jako o jednym z trzech rodzajów literackich. Zadaniem lekcji jest także (a może przede wszystkim) uwrażliwienie młodych ludzi na piękno poezji.

  • przypomnę sobie, kim był K. I. Gałczyński,
  • przeczytam wiersz ze zrozumieniem,
  • omówię budowę wiersza,
  • wskażę środki stylistyczne,
  • przypomnę sobie cechy liryki,
  • zastanowię się nad tym, kim jest poeta i czym jest poezja.

Przedmiot:

język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Magdalena Krupińska

konsultantka edukacyjna SMART

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}