Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. Strefy klimatyczno-krajobrazowe. Podsumowanie cyklu

Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. Strefy klimatyczno-krajobrazowe. Podsumowanie cyklu

Szóste – ostatnie zajęcie edukacyjno-wychowawcze, podsumowujące cykl na temat geograficznych czynników klimatotwórczych, pozwala uczniowi odkryć i stwierdzić:

  • wśród wielu analizowanych czynników najważniejszym jest położenie geograficzne (szerokość geograficzna),
  • pięć stref klimatycznych na każdej półkuli (N i S),
  • równoległość i symetryczność (w stosunku do równika) wydzielonych stref,
  • inne (poznane) geograficzne czynniki klimatotwórcze współprzyczyniają się do występowania, w każdej strefie, klimatów astrefowych: morskiego, górskiego, przejściowego,
  • strefowość klimatyczna ma istotny wpływ na świat roślin, zwierząt, bytowanie i możliwości działania człowieka.

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II i III etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}