Jak na klimat wpływają prądy morskie – co mogą “rzeki” w oceanach?

Jak na klimat wpływają prądy morskie – co mogą “rzeki” w oceanach?

Kolejne – czwarte – zajęcie edukacyjne o geograficznych czynnikach klimatotwórczych pozwoli uczniom, pod kierunkiem nauczyciela, odkryć, poznać, udowodnić, zrozumieć, że prądy morskie = swoiste „rzeki” w oceanach w istotny sposób wpływają na klimat (a także inne składniki środowiska przyrodniczego) wybrzeży swoim ciepłem lub zimnem.

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II i III etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}