Klimat a szerokość geograficzna

Klimat a szerokość geograficzna

Klimat to przebieg stanów pogodowych dla danego miejsca, ustalany na podstawie długoletnich obserwacji. Czynniki klimatotwórcze to wielkości określające warunki zarówno fizyczne, jak i geograficzne panujące na Ziemi i w przestrzeni okołoziemskiej. Decydują one o stanie systemu klimatycznego.

Zamieszczony tu materiał Położenie = szerokość geograficzna a klimat, czyli „im bliżej tym wyżej” jest, w zamierzeniu autora, pana Dariusza Łuszczyka, pierwszą lekcją w cyklu zajęć edukacyjnych (dydaktyczno-wychowawczych) opisujących, jakie czynniki geograficzne i jak kształtują klimat Ziemi.

Przedmiot:

geografia

Poziom:

II i III etap edukacyjny

Udostępnił:

Dariusz Łuszczyk
Szkoła Podstawowa im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}