Klasyfikacja czworokątów (NOWA)

Klasyfikacja czworokątów (NOWA)

Powtórzenie wiadomości o czworokątach z klas IV-VI.

Uczeń/uczennica:

  • wskazuje i zapisuje wierzchołki, boki, przekątne i kąty w czworokącie;
  • rozróżnia czworokąt wypukły od czworokąta wklęsłego;
  • rozróżnia i nazywa czworokąty;
  • klasyfikuje czworokąty;
  • oblicza nieznany kąt wewnętrzny czworokąta;
  • sprawdza, czy podane kąty mogą być kątami wewnętrznymi czworokąta;
  • używa języka matematycznego do opisu uzyskanych wyników.

Przedmiot:

matematyka

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Mariola Kosztołowicz (m.kosztolowicz@interia.pl)

Zespół Placówek Oświatowych Gimnazjum w Morawicy

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}