Jeż – mieszkaniec lasów (NOWA)

Jeż – mieszkaniec lasów (NOWA)

Wybranie cele lekcji:

Uczeń/uczennica

 • zna zwyczaje jeży,
 • wymienia cechy charakterystyczne jeży,
 • rozumie treść zadania tekstowego,
 • wypowiada się na temat wyglądu i zwyczajów jeża,
 • układa i zapisuje z pamięci zdania opisujące jeża,
 • formułuje pytania, udziela odpowiedzi związanych z tekstem,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 30,
 • dokonuje analizy i syntezy treści zadania tekstowego,
 • rozwiązuje zadania nietypowe,
 • ma potrzebę zdobywania wiedzy i dzielenia się nią,
 • jest aktywny/aktywna,
 • dokonuje samooceny.

Przedmiot:

nieprzyporządkowane

Poziom:

I etap edukacyjny

Udostępniła:

Izabela Kaszubska-Tomaszewska (i.tomaszewska@cen.info.pl)

Uwagi:

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}