Extreme Collaboration

Extreme Collaboration

Extreme Collaboration nowy dodatek do SMART Notebook 11 oprogramowania do tablic interaktywnych

Krótko o Extreme Collaboration

Extreme Collaboration AddOn dla SMART Notebook™ przenosi współpracę uczniów z urządzeń mobilnych na tablice interaktywne SMART Board®. To umożliwia uczniom udział w dyskusjach klasowych poprzez wysłanie tekstów i obrazów ze swoich urządzeń mobilnych do SMART Notebook™ i wyświetlanie ich na tablicy interaktywnej dla całej klasy, aby je zobaczyć i później analizować. W chwili obecnej dodatek ten jest w wersji beta. Osoby zainteresowane mogą testować program bezpłatnie.

http://www.extreme-collaboration.com/home/

lub

exchange.smarttech.com/details.html

Co to jest Extreme Collaboration

BYOD[1] w szkole lub uczelni dzięki Extreme Collaboration AddOn dla SMART Notebook™

Nowym pomysłem w rozwiązaniach firmy Smart Technologies jest Extreme Collaboration AddOn dla SMART Notebook™, które zamieni każdy tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne w narzędzie dydaktyczne. System ten można wykorzystać do burzy mózgów – zbierania pomysłów od uczniów w klasie, sondowania opinii, pracy z materiałem językowym, zadawania pytań uczniom i uzyskiwaniem od nich odpowiedź itp.

Użycie systemu jest banalnie proste!

Nie ma konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na urządzeniach przenośnych uczniów. Kiedy nauczyciel przy tablicy interaktywnej w programie SMART Notebook uruchomi dodatek Extreme Collaboration system pozwala na wygenerowanie kodu QR na tablicy, co pozwala na jego zeskanowanie przez urządzenia mobilne uczniów i automatyczne uruchomienie przeglądarki, wczytanie strony i internetowej oraz przyłączenie się do sesji. Możliwe jest też wpisanie adresu strony i numeru sesji ręcznie. W tym momencie uczniowie mogą indywidualnie na swoich urządzeniach wpisywać swoje odpowiedzi w zależności od poleceń nauczyciela. Na przykład nauczyciel zadaje pytanie uczniom „Jakie czynniki mają wpływ na zdrowie człowieka?”. Wszyscy uczniowie z klasy z osobna wpisują swoje odpowiedzi przez przeglądarkę internetową. Wpisane słowa wyświetlane są na tablicy na stronie programu SMART Notebook. Po zakończeniu nauczyciel z klasą może przystąpić do analizy odpowiedzi. Pojedyncze słowa można przesuwać, grupować, znajdować wspólne cechy, zależności itp. Na przykład podzielić i umieścić w odpowiednim zbiorze odpowiedzi uczniów reprezentujące czynniki zależne od człowieka i niezależne od niego.

Jak uczniowie mogą dołączyć do sesji

Przed rozpoczęciem sesji, można zmienić sposób, w jaki uczniowie będą dołączać do sesji. Anonimowo i nie będzie wtedy technicznych możliwości, aby zidentyfikować nadawcę poszczególnych odpowiedzi. Inny sposób, to poprosić uczniów, aby wprowadzili swoje imiona w chwili logowania się do sesji (ewentualne podanie takiej same nazwy nie będzie akceptowane). Kolejny sposób to lista klasy, którą wcześniej musi wprowadzić nauczyciel, który musi założy konto w usłudze, gdzie będą przechowywane jego dane i listy jego klas. To pozwala uczniom na wybranie nazwy z listy.

Sposoby w jakie system może wyświetlać odpowiedzi uczniów

Odpowiedzi uczniów mogą być wyświetlane losowo na stronie notebooka (Random position), a następnie można każdą odpowiedź przenosić jako oddzielny obiekt. Ten sposób jest idealny do burzy mózgów. Inny sposób to lista (List), gdzie odpowiedzi będą wyświetlane na stronie notebooka w kolejności ich wysłania. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczanie słów jedno na drugim jako stos (Stack), bo uczniowie nie widzą odpowiedzi swoich kolegów. Istniej również możliwość wyświetlania wpisów jako listy według kategorii (List by category). Uczniowie samodzielnie wybierają, w której kategorii pojawi się ich odpowiedź. Kategorie musi zdefiniować wcześniej nauczyciel na stronie programu Notebook (np. w postaci nagłówków tabeli). Ostatni sposób jest to połączeniem dwóch ostatnich przykładów, czyli odpowiedzi w stosach, ale z podziałem na kategorie (Stack by category).

 

 

Inne opcje

1. Możliwość wysyłania przez uczniów obrazów (Allow images)

Jeśli nauczyciel zaznaczy możliwość wysyłania obrazów uczniowie będą mogli dodawać i wyświetlać na tablicy również zdjęcia i rysunki. Obrazy te to inny sposób rozwiązania problemów, nad którymi pracują w klasie np. zrzuty ekranowe, zdjęcia wykonane przy pomocy urządzeń przenośnych itd. Uwaga: na urządzeniach Apple z systemem iOS, ta funkcja jest obsługiwana tylko w wersji iOS 6 i nowszych.

2. Automatyczne dodawanie nowej strony w SMART Notebooku (Auto-insert new page)

Jeśli to pole jest zaznaczone, nowa strona zostanie automatycznie dodana po wysłaniu przez uczniów 25 wpisów. Należy włączyć tę funkcję, jeśli oczekujemy dużej liczby wypowiedzi, na przykład w czasie pracy z dużymi grupami lub długo trwających zajęć.

3. Dodaj nazwę nadawcy (Add sender name)

Jeśli to pole jest zaznaczone, nazwa ucznia, który przysłał swój tekst będzie wyświetlana w nawiasie przy każdej jego wypowiedzi. Pozwala to nauczycielowi i klasie na szybką identyfikację autora przesłanych treści.

4. Pozwól wybrać kolor tekstu (Allow text colors)

Jeśli to pole jest zaznaczone, uczniowie będą mieli możliwość wybrać kolor czcionki dla swojej wypowiedzi (czarny, niebieski, czerwony lub zielony). Może to być wykorzystane do dalszego klasyfikowania wpisów (np. zielony = pozytywna, czerwony = negatywna), lub do określenia wkładu poszczególnych grup uczniów (np. grup roboczych).

5. Dziedziczenie atrybutów czcionki (Inherit font attribute)

Jeśli to pole jest zaznaczone, tekst wpisu odziedziczy nazwę i rozmiar czcionki z nagłówka / tytułu lub kategorii, które można znaleźć na tej samej stronie. Jeśli bieżąca strona nie zawiera nagłówka / tytułu lub kategorii, czcionka będzie miała parametry domyślne.

6. Maksymalna liczba wpisów (Max. contributions)

Wybór wartości z tej listy rozwijanej spowoduje ograniczenie ilości wypowiedzi poszczególnych uczniów do wybranej wartości w czasie jednego działania.

Zachęcamy do wypróbowania i ewentualnego wykorzystania w czasie swoich lekcji. Dodatek jest prosty w obsłudze, a daje bardzo duże możliwości w pracy z uczniami i pozwala uzyskać ciekawe efekty pedagogiczne, które trudno byłoby osiągnąć bez wykorzystania tej technologii. Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami i obserwacjami.

Warto zobaczyć:

http://www.chatt.hdsb.ca/~orrt/?OpenItemURL=S1364DCB4

http://www.whiteboardblog.co.uk/2013/02/allow-student-collaboration-with-your-smartboard-with-the-xc-add-on/

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KnFDH0TdMAA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HAXE9N6wN58

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9MfMzPbrbmY

http://www.chariotgroup.com/blog/index.php/2013/03/06/extreme-collaboration-a-new-smart-notebook-add-on-for-the-classroom/#.UVvuY5OeOSo

Przygotowano na podstawie

http://itec.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=123750&folderId=162576&name=DLFE-6329.pdf

 

Arkadiusz Stefan


[1] *BYOD (Bring Your Own Device) to trend polegający na wykorzystaniu prywatnych urządzeń mobilnych w środowisku pracy, szkole i uczelni.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}