Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. IV

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. IV

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021, zgodne z dokumentem “Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021”. Materiał można wykorzystać na tradycyjnej lekcji języka polskiego albo na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego 2021
Lekcja 4.

I. Kształcenie literackie i kulturowe.

10) wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;

13) zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje;

Lekcja zawiera gry edukacyjne SMART Wypełnij puste miejsca i Dopasuj je.

Przedmiot:

j. polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Magdalena Krupińska

konsultantka edukacyjna SMART,

nauczycielka j. polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki ze Szczecina

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}