Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. I

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. I

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021, zgodne z dokumentem “Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021”. Materiał można wykorzystać na tradycyjnej lekcji języka polskiego albo na zajęciach dodatkowych, przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń/uczennica:
1) rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;
2) rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, komedia, fraszka, tren, balladę, tragedię – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich; rozpoznaje wiersz, przysłowie, komiks.
Lekcja zawiera gry edukacyjne SMART, między innymi:
  • wypełnij puste miejsca,
  • połącz w pary, 
  • odwróć na zewnątrz,
  • supersortowanie.

Przedmiot:

j. polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Magdalena Krupińska

konsultantka edukacyjna SMART,

nauczycielka j. polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki ze Szczecina

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}