Dziecięce zabawy

Dziecięce zabawy

Dziecięce zabawy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE I

Temat: Dziecięce zabawy.

Wiadomości – uczeń:

wypowiada się na podany temat,

wyróżnia i nazywa gry i zabawy,

nazywa i rozpoznaje liczby w zakresie 9.

Umiejętności- uczeń:

czyta ze zrozumieniem,

wypowiada się na podany temat,

rozpoznaje różne rodzaje zabaw i gier,

układa wyrazy z podanych liter,

uważnie słucha informacji i opowiadań nauczyciela,

dodaje i odejmuje w zakresie 9.

Postawy – uczeń:

wie, jak należy zachować się podczas zabaw,

podczas zabaw szanuje przyrodę i nie śmieci,

aktywnie uczestniczy w zabawach.

Metody: pogadanka, pokaz połączony z przeżyciem, programowanie z użyciem komputera, ćwiczenia przedmiotowe.

Formy: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, tablica multimedialna, Internet,

  
Przedmiot:

Nieprzyporządkowane

 
Poziom:

I etap edukacyjny -> Klasa 1

 
Udostępnił:

Halina Jachimczak

Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku

 

Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}