Czy interesuje nas literatura science fiction? (NOWA)

Czy interesuje nas literatura science fiction? (NOWA)

Cele lekcji

Uczeń/uczennica:

  • potrafi wyrazić swoje wrażenia estetyczne, spostrzeżenia na temat literatury science fiction;
  • czyta ze zrozumieniem tekst informacyjny „Po co czytamy science fiction?”;
  • uzasadnia własne zdanie na temat przyczyn popularności literatury science fiction;
  • wskazuje wyróżniki literatury science fiction na podstawie poznanych utworów S. Lema, A. Huxley’a i samodzielnej lektury;
  • odnosi się do znanych adaptacji filmowych science fiction.

Przedmiot:

język polski

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Jolanta Kogut

Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Bałtowie

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}