Zebranie i powtórzenie wiadomości o architekturze gotyku NOWA

Zebranie i powtórzenie wiadomości o architekturze gotyku NOWA

Konkurs na najlepszy scenariusz lekcji przygotowany w oprogramowaniu SMART Notebook z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (edycja II). Powtórzeniowa lekcja plastyki poświęcona architekturze gotyku.

Cel główny:

  • Kształcenie umiejętności rozpoznawania cech architektury gotyku.

Cele operacyjne

Uczeń/uczennica:

  • na osi czasu wskazuje wieki graniczne rozwoju gotyku;
  • posługuje się terminologią związaną z architekturą gotyku;
  • wskazuje cechy typowe dla budowli gotyckich;
  • rozpoznaje perły architektury gotyku.

Przedmiot:

przedmioty artystyczne

Poziom:

II i III etap edukacyjny

Udostępniła:

Ewa-Maria Piątas (empis2@wp.pl)

Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}