A virtual trip around London – poznajemy najciekawsze miejsca w Londynie NOWA

A virtual trip around London – poznajemy najciekawsze miejsca w Londynie NOWA

Cele lekcji

Uczeń/uczennica:

  • rozpoznaje najciekawsze miejsca w Londynie,
  • wymienia nazwy poznanych miejsc,
  • podaje podstawowe informacje na temat najciekawszych miejsc w Londynie.

Przedmiot:

język obcy nowożytny (język angielski)

Poziom:

II etap edukacyjny

Udostępniła:

Kamilla Adamus

Gimnazjum Publiczne w Mircu

Ten plik nie zawiera zawartości Adobe Flash i działa z nowszymi wersjami SMART Notebook (wersja 17 i nowsze dla Windows, wersja 16.2 i nowsze dla Mac). Dowiedz się więcej.

Image module
Pobierz lekcję
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #2064a1;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}