SMART Response XE

Zdobądź natychmiastowy i stały wgląd w proces zrozumienia przez uczniów i zwiększ ichzaangażowanie, udział oraz popraw wyniki nauczania. Interaktywny system odpowiedziSMART Response XE łączy w sobie bezprzewodowe terminale uczniowskie w stylu klawiatury,odbiornik oraz rozbudowane oprogramowanie do oceny. SMART Response XE integruje się zoprogramowaniem do nauczania przez współpracę SMART Notebook, tworząc w ten sposóbjedną aplikację do tworzenia lekcji, organizacji sprawdzianów i oceny wyników.

Do Pobrania: