Panele interaktywne SMART Podium (archiwum)

SMART Podium, czyli interaktywny ekran z cyfrowymi piórem, jest znakomitą pomocą w nauczaniu. Daje wolność w kontaktach ze słuchaczami, pozwalając skupić ich uwagę podczas wspomaganych cyfrowo wykładów. Wystarczy tylko podłączyć SMART Podium do komputera i projektora. Prosty w obsłudze panel interaktywny, przy pomocy którego można komfortowo sterować cyfrowymi materiałami, nie tracąc kontaktu z audytorium. Dotykając ekranu piórem można obsługiwać aplikacje lub pisać cyfrowym atramentem – również po slajdach programu PowerPoint, stronach internetowych, a nawet filmach wideo. W tym samym czasie słuchacze obserwują wszystko na obrazie wyświetlanym z projektora.

 

Stań i wykładaj

W trakcie wykładu nie trzeba przemieszczać się pomiędzy komputerem a tablicą, czy ekranem, co niepotrzebnie rozprasza oraz prowadzi do straty cennego czasu. Wszystko to robi się z jednego miejsca. Niezależnie od tego, czy korzystamy z materiałów własnych, czy powołujemy się na inne źródła, wszystkie materiały można włączyć do swojego wykładu. Po zakończeniu można zapisać swoje notatki w jednym pliku, który można udostępnić studentom i innym nauczycielom.