Program SMART Notebook 2014

aplikacja do nauczania przez współpracę 

Najważniejszą cechą wyróżniającą produkty firmy SMART Technologies jest dostarczany z tablicą program SMART Notebook. Podobnie jak w przypadku urządzeń, tak i tu najważniejszą cechą jest łatwość instalacji i intuicyjność obsługi. Aplikacja ta pozwala nauczycielom na przygotowanie, przeprowadzenie i archiwizację materiału lekcyjnego. Licencja na ten produkt pozwala instytucji posiadającej jedną tablicę na instalacje aplikacji na czterech komputerach. SMART Notebook zlokalizowany jest, na chwilę obecną, w 56 językach (również w języku polskim). Pozwala on na samą współpracę tablicy z komputerem, jak również na obracanie, przesuwanie oraz zmianę rozmiaru rysunków i notatek, definiowanie łączy dla obiektów, wstawianie wzorców tła oraz obrazów z wewnętrznej galerii programu. Ponadto możemy pozyskać dowolny wyświetlany obraz i wykorzystać go w prezentacji. Co najważniejsze wszystko co działo się na powierzchni tablicy (obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) może zostać zapisane do dalszej edycji. Możemy również wyeksportować materiał do takich formatów plików jak PDF, HTML, PPT lub jako oddzielne pliki graficzne JPG, PNG, GIF, BMP, w celu przekazania go słuchaczom. Istnieje również możliwość zapisu i importu plików do formatu Whiteboard Common File Format (IWB), który pozwala na wymianę scenariuszy lekcji pomiędzy tablicami różnych producentów. Do prezentacji możemy wstawić pliki Macromedia Flash, konwertować pismo odręczne na tekst, selektywnie ujawniać informacje umieszczonych na ekranie. Można pisać na dokumentach i przekształcać notatki odręczne na tekst maszynowy oraz tak rozpoznane wstawiać do plików popularnych aplikacji biurowych (Microsoft PowerPoint, Word, Excel). Należy podkreślić, że oprogramowanie to jest ciągle rozwijane i udoskonalane.