Galeria do programu SMART Notebook zawiera strony tytułowe, które powinno się wykorzystywać w przypadku tworzenia zawartości lekcji. W pliku znajduje się 6 zestawów w różnych kompozycjach kolorystycznych, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii Narzędzia Aktywności na Lekcji (Lesson Activity Toolkit 2.0). Każda strona składa się z dwóch slajdów: cele lekcji i notatnik nauczyciela.

 

 

Stosowanie stron tytułowych przynosi następujące korzyści:

  • pozwala zachować jednolitość,
  • strona tytułowa zawierająca cele lekcji pomagają skupić się na toku zajęć,
  • notatki nauczyciela zapewniają innym nauczycielom korzystającym z lekcji łatwość poznania jej struktury i kontekstu,
  • notatki nauczyciela zapewniają wgląd w materiały potrzebne do realizacji lekcji, jak również zróżnicowanie i strategię oceny.

Zachęcamy do korzystania ze stron tytułowych.