Diagramy i schematy

Galeria do programu SMART Notebook zawiera gotowe strony z diagramami, schematami, uniwersalnymi kalendarzami i terminarzami. Po wybraniu odpowiedniego tła mamy możliwość pisania po nim lub notowania propozycji słuchaczy. W pliku znajduje się 16 slajdów, zlokalizowanych w języku polskim, pochodzących z galerii SMART Notebook, o następującej zawartości:

addytywne mieszanie barw, agenda spotkania, analiza kwadratów, analiza SWOT, cykl życia produktu, decyzja, diagram - analiza SWOT, kalendarz - czysty arkusz, kalendarz tygodniowy, lista "Do zrobienia", piramida potrzeb Maslowa, program dzienny, program tygodniowy, subtraktywne mieszanie barw, zadanie, za i przeciw.

Zachęcamy do skorzystania z załączonych diagramów i schematów.